"El aprendizaje es experiencia, lo demás es información." Albert Einstein

Els objectius de Desenvolupament Sostenible a SocialForest

Home / cambio climático @ca / Els objectius de Desenvolupament Sostenible a SocialForest

En la passada notícia, parlàvem del programa ‘Empreses Responsables de Barcelona’. Un dels marcs per a l’avaluació de la responsabilitat social d’empresa i per al reconeixement de les empreses responsables són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Què son els Objectius de Desenvolupament Sostenible?

Els ODS*, també coneguts com a Objectius Mundials, son una crida universal impulsada pel PNUD (Programa de les Nacions Unides per Desenvolupament). Formen part de l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible i son un dels principals resultats de la Conferència de Rio +20 (2012). Son un conjunt d’objectius orientats a l’acció, concisos, fàcils de comunicar i aplicables a tots els països, tenint en compte les diferents realitats i nivells de desenvolupament. Els objectius aborden problemàtiques com la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança. L’aplicació va començar a partir de l’any 2016 i les metes establertes s’han d’assolir abans del 2030. El PNUD orienta l’assoliment dels objectius a una tasca global, que s’aconseguirà amb la col·laboració de governs, sector privat i societat civil.

 

Social Forest i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

El programa ‘Empreses Responsables de Barcelona’ s’acull als Objectius de Desenvolupament Sostenible i reconeix l’aplicació d’aquests en les empreses participants. A Social Forest ens han reconegut el compliment de diversos ODS: el compromís de la nostra tasca amb diferents àmbits es relaciona amb una sèrie d’objectius de desenvolupament sostenible.

 

 

7: energies renovables: garantir l’accés de totes les persones a fonts d’energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.

13: lluita contra el canvi climàtic: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.

15: flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.

 

8: treball digne i creixement econòmic: promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.

10: reducció de la desigualtat: reduir la desigualtat entre i dins dels països.

12: consum responsable: garantir un consum i patrons de producció sostenibles.

9: innovació i infraestructures: construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

17: aliances per als objectius mundials: enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.

 

3: bona salut: garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.

5: igualtat de gènere: aconseguir la igualtat de gènere a través de l’enfortiment de dones adultes i joves.

 

*Per saber-ne més podeu consultar aquestes pàgines:

 

 

 

Autora: Anna Blasco

Recent Posts