"El aprendizaje es experiencia, lo demás es información." Albert Einstein

Coneixen’s!

Social Forest és una empresa de gestió forestal i treballs silvícoles orientada a la formació i inserció laboral de jóves en situació d’exclusió social o desocupació.

Oferim serveis forestals a Catalunya tant per a empreses privades com per a institucions públiques donant una visió sostenible del treball forestal i una concepció colaborativa i social de la formació profesional.

Nuestra Historia
Nuestro Equipo
Nuestra filosofía
Premios y Patrocinadores

Aquí nos puede dejar su mensaje!