"El aprendizaje es experiencia, lo demás es información." Albert Einstein

SocialForest i Junts pels Boscos

Home / Noticias SocialForest @ca / SocialForest i Junts pels Boscos

Des de 2016 Social Forest es l’empresa adherida a l’associació Junts pels Boscos. En aquesta iniciativa s’ajunten més de 30 entitats forestals d’Espanya per incidir a la política mediambiental amb respecte dels boscos i muntanyes. En aquest blog volem presentar la associació i explicar perquè els seus objectius i accions són tant importants pel nostre sector forestal, per la societat i pel món en general.

 

Que es Junts pels Boscos i que fa?

En aquesta aliança d’empreses, institucions i associacions forestals col·laboren més de 30 entitats per un objectiu comú. Per exemple, el Clúster de Biomassa , PEFC-España, FSC-España i SocialForest són part del projecte. Amb l’intenció d’augmentar la influència política i tenir més drets d’intervenció respecte la gestió sostenible dels boscos. Volen difondre la consciència i el coneixement del valor dels nostres boscos i que poden aportar a la societat. Amb l’ajuda d’un resum elaborat, defineix una proposta de cinc punts d’actuació fundamentals que presenten a formacions polítiques i al Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient MAPAMA. Aprofitant dels primers 100 dies de la legislatura per obtenir un resultat més prometedor.

 

 1

Quines són les quatre propostes?

  1. Importància dels boscos i espais forestals d’Espanya.

  2. Els bosques, claus per abordar els principals reptes que tenim plantejats.

  3. Cinc mesures prioritàries  per els primers 100 dies de govern.

  4. Proposta d’estructuració administrativa de lo forestal en la AGE per incloure, els elements clau rellevants per la política forestal com desenrotllament rural, aigües, medi ambient, biodiversitat i agricultura com a forma de departament a la vida.

 

¿Per què fa falta?

Les primeres dos propostes parlen sobre el valor del bosc per la nostre societat: Els boscos ocupen un 54% de la superfície total d’Espanya que són 27 milions d’hectàrees amb una tendència d’augment ràpid. Creixen per l’acció de l’home com a repoblacions forestals i una expansió natural per la raó de l’abandonament rural. A sobre, són tant importants per nosaltres, els nostres boscos , perquè produeixen bens i serveis ambientals, sobre tot la fusta i la llenya que es la base per un teixit molt complex industrial. Es pot utilitzar la fusta per diverses industries, com l’industria de la fusta, la de pasta i paper i la del moble. Amb la venda d’aquests productes es pot generar un 1,7% del PIB i 300.000 feines. (Tablas Input – Output INE 2015) Un 40% de l’energia renovable i 5% del total de l’energia primària consumida en Espanya provè dels productes dels nostres boscos.  (IDAE 2015)

El problema radica en el fet de que no es contabilitza ni retribueix els serveis forestals generats pels boscos: “la regulació hídrica, la millora de la qualitat de l’aigua, l’efecte canalitzador del  carboni atmosfèric, el control de l’erosió i processos de desertificació i preservació de la biodiversitat, així com altres de tipus social com el paisatge – clau en zones de costa, muntanyes i illes – per la seva rellevància turística o zona d’esbarjo” (http://juntosporlosbosques.ingenierosdemontes.org/, vist el 27 de gener , 2017)

El que tenim que tenir en compte es que els boscos són claus per dur a terme els nostres reptes més grans. Com explica Junts pels Boscos a la seva segona proposta, hi ha cinc factors decisius.

 

 

Página-2-

1. Els boscos creen llocs de treball, desenrotllament rural y cohesió territorial.

 

 

 

 

2. El bosc es una de les eines més importants a la luita contra el canvi climàtic. Els seus productes de fusta i suro són basics per la transició cap a la bio-economía i el ús d’energies netes. – la biomassa.

 

 

 

3. Juguen un paper molt important amb relació a la protecció del sòl i en la lluita contra la desertificació i desastres naturals perquè els boscos són recursos hídrics que regulen el cercle de l’aigua.

 

4. En els boscos i viuen una gran part de la biodiversitat, en els espais forestals que s’han de mantenir per raons ètiques tant com per raons estratègiques en la lluita contra el canvi climàtic.

 

5. Per la regulació del clima local i perquè proporcionen  uns paisatges únics per els residents o turistes i és un espai d’esbarjo on es poden dur a terme moltes activitats, com l’activitat física saludable, que millora la qualitat de vida per la societat.

 

 

 

 

 

Si són capaços els boscos d’aportar tot això, depèn considerablement de la manera de gestionar-los. S’ha de lluitar perquè els propietaris i gestors forestals apliquin una gestió forestal sostenible d’acord amb la necessitat dels boscos i del medi ambient.

 

 

Que són les cinc mesures prioritàries per augmentar la influència política ?

 

 

Página-3 

  1. CONSTITUIR EL CONSLL FORESTAL NACIONAL com a òrgan de consulta en matèria de muntanyes i política forestal.

La setmana passada La moció per la que s’insta al Gobern a constituir el Consell Forestal Nacional com a òrgan de consulta i de participació del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació y Medi ambient en la matèria de muntanyes i política forestal  va ser aprovada.

 

 

 

2. Arribar als objectius del Pla Forestal Espanyol 2002 amb l’ajuda d’una dotació idònia per el sector forestal en els PRESSUPOSTOS GENERALS 2017 i a la execució de pressupostos de 2016 que van ser realitzats en 2016.

 

 

3. POSADA EN MARXA L’EFECTIVITAT DEL PASSFOR, convocant als representants del comitè de seguiment del Pla d’Activació Socioeconòmic del sector forestal.

 

 

4. Presentar al Consell de Ministres una  PROPOSTA DE MESURES EN IRPF, IMPOST DE SOCIETATS, IMPOST SOBRE EL PATRIMONI I IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS Per la dinamització de la Gestió Forestal Sostenible i mobilització dels recursos existents.

 

5. Definir y consensuar amb el sector i agents interessats una AGENDA DE TREBALL DE LEGISLATURA EN TEMES FORESTALES.

 

 

 

 

 

Perquè participa SocialForest?

SocialForest s’uneix a aquesta gran iniciativa per varies raons. Primer, la missió social de SocialForest també constitueix en la protecció del medi ambient, especialment dels boscos i espais forestals. Amb aquesta associació volem contribuir a una influencia més gran del sector forestal en decisions polítiques que concerneixen els boscos. Pensem que nosaltres, els actors principals del sector forestal, em de tenir més dret d’intervenir ja que coneixem molt bé els nostres boscos i el que fa falta. Podem aportar el nostre coneixement,les nostres idees i opinions. Per ser capaços de crear un canvi tant en la societat com en la protecció del medi ambient, tenim que involucrar-nos políticament perquè es allà pn s’aplana el camí.

L’altre raó de la nostre unió a Junts pels Boscos es el nostre objectiu de crear oportunitats laborals per col·lectius en risc d’exclusió social, creiem que el bosc es el millor aliat per aconseguir els nostres objectius. Junts per els Boscos defineix els boscos com creadors de lloc de treball, desenrotllament rural i cohesió territorial, nosaltres afegim el desenrotllament social i personal de les persones.

 

Recent Posts

Leave a Comment