"El aprendizaje es experiencia, lo demás es información." Albert Einstein

Perquè triar una gestió forestal sostenible?

Home / Gestió Forestal Sostenible / Perquè triar una gestió forestal sostenible?
Certificat PEFC Social Forest

Certificat PEFC Social Forest

Per Carla Vázquez

Els boscos són i han estat al llarg de tota la història enormes reserves de recursos per a l’home. D’ells extraiem la llenya per escalfar les nostres llars, la fusta per construir les nostres cases i infraestructures, llocs d’oci on gaudir en família o amagatalls de preuats delicadeses com a fruits i bolets. Però, no obstant això, no som tan conscients d’altres serveis, els anomenats ecosistémics, que ells ens presten. Parlar de gestió forestal sostenible és parlar d’ells i fer-los coneixent per què i com hem arribat fins a aquí. Fins a una època en la qual, cada vegada més, les persones es preocupen per buscar empreses de treballs forestals capaços de ser coherents i respondre a les seves exigències. Tant buscant directament empreses de gestió forestal certificada amb el PEFC a Catalunya o en els seus llocs d’origen com exigint una praxi responsable, les persones cada cop més presten més atenció a la qualitat dels serveis i al seu respecte per l’entorn.

Però, com hem arribat fins a aquí? A partir de la segona meitat del segle XX, la consciència ecològica aflora en les societats modernes, conscients de l’impacte que l’ésser humà té sobre el planeta terra, capaces de modificar el nostre entorn. Comencem a adonar-nos que aquests impactes s’expandeixen a una escala temporal àmplia i perduren en el temps. És en aquest punt on comencem a comprendre que els boscos, i la naturalesa en general, no existeixen solament per proveir-nos, sinó que tot ser ocupa el seu lloc en un delicat equilibri que assegura l’existència del nostre planeta tal com ho coneixem: ric i divers.

Els boscos són l’hàbitat de nombroses espècies vegetals i animals, contribuint enormement a la biodiversitat del planeta. Juguen un paper crucial en el filtrat de l’aigua que més tard consumim, netegen l’aire que respirem, retenen nombrosos contaminants i emmagatzemen enormes quantitats de carboni. Ens protegeixen de catàstrofes com a riuades i avingudes i, fins i tot, eviten epidèmies en actuar com a estabilitzadors de les poblacions de certs microorganismes. Les empreses de treballs forestals sabem que els boscos no són un node més en l’equilibri ecològic planetari. L’explotació sense límits del bosc està suposant la perduda d’aquestes capacitats. El bosc ha sofert una reculada, una enorme reducció en la superfície que ocupa, i això comporta nombrosos impactes a nivell planetari.

La gestió forestal sostenible es una sèrie d’accions sobre l’ecosistema forestal que, encaminades a l’explotació o no, promouen el manteniment de les seves característiques naturals com a ecosistema i, per tant, contribueixen a cura del medi ambient. Davant la decisió fer o no una gestió sostenible del terreny, un propietari forestal pot pensar que la gestió convencional pot ser més beneficiosa des d’un punt de vista econòmic, però, durant quant temps? Vivim en un món canviant; som conscients del canvi climàtic que el nostre planeta està sofrint. Sabem que un ecosistema més divers és també més resistent als canvis ambientals bruscs ja que més espècies poden afrontar el canvi. Sabem, a més, que aquest pot arribar a ser més productiu. Els monocultius comporten l’aparició de plagues que poden arribar a destruir les explotacions. Els cicles de tala massiva i plantació empobreixen el sòl que en algun moment serà incapaç de sostenir la producció. Hem de ser conscients de l’espai i el temps que ocupen les nostres accions i impactes, pensar en el futur.

A causa de que el territori forestal nacional es troba majoritàriament en mans privades, la decisió del propietari de fer o no una gestió sostenible sobre el terreny es torna crucial i és molt important que busquin a empreses certificades amb mecanismes com el PEFC o similars allà on es trobin. D’aquesta forma, l’aposta per la sostenibilitat és una aposta conscient i social. Neix de la preocupació pel món que ens envolta i el seu enteniment i emprèn accions destinades a conciliar a l’ésser humà amb la naturalesa i amb ell mateix. Es tracta de prendre responsabilitat sobre els nostres actes, d’adquirir una actitud conscient i respectuosa.

Recent Posts

Leave a Comment