"El aprendizaje es experiencia, lo demás es información." Albert Einstein

Poda de qualitat d’arbres per millorar la qualitat de la fusta.

Home / Formació Forestal / Poda de qualitat d’arbres per millorar la qualitat de la fusta.

Aquest any els nostres #SocialForesters han treballat durant uns mesos a Alemanya on han realitzat entre d’altres coses podes de qualitat.

whatsapp-image-2016-11-22-at-09-07-15

Què és la poda de qualitat?

La poda de qualitat té com a principal objectiu produir fusta d’alta qualitat sense nusos. Un dels criteris més importants que determina el preu de la fusta és el diàmetre del tronc i l’absència de nusos. Per això es recomanable fer podes.

Es distingeix poda de branques mortes i de branques vives. La poda de branques mortes es pot dura terme durant tot l’any mentre que la de les branques vives exigeix molta precaució amb l’escorça molt sensible durant el període vegetatiu. Per tant les millors èpoques de l’any per la poda de branques vives són al final del hivern i durant l’estiu. Durant aquest època els arbres són capaços de segregar resines i tancar les ferides provocades per la poda.

Com s’ha de realitzar la poda de qualitat?

Hi ha moltes tècniques de poda però totes coincideixen en que les branques  (que no haurien de ser massa gruixudes) s’han de tallar amb una eina esmolada molt a prop del tronc per a que no sobresurtin tocons. Això és molt important per a que l’arbre pugui tancar be la ferida i limitar així el risc de putrefacció.

Tal com s’ha comentat anteriorment les branques no han de ser gaire gruixudes, concretament no haurien d’excedir un diàmetre de 3 cm. A més s’ha de tenir en compte que la capçada, després de la poda, encara ha de suposar un 40-50% de l’alçada de l’arbre. Amb això reduïm el risc d’aparició de rebrots. Per aquest mateix motiu també s’haurà d’eliminar els peus que suposin competència a l’arbre seleccionat.

En general s’ha de planificar i dur a terme la poda amb molta precaució.

Quins arbres s’ha de podar?

En general es pot podar tot tipus d’arbres, però només la poda d’arbres d’alta qualitat que creixen ràpidament i que tindran una gran part de la fusta sense nusos es recomanable. No s’hauria de podar arbres de parcel·les amb una alt risc de ser afectades per tempestes, neu o malalties del tronc.

Normalment, no es poden tots els arbres de la parcel·la. Es distingeixen tres classes d’arbres: Els arbres de futur, els arbres que representen una amenaça per aquests arbres i els arbres indiferents. Els arbres de futur son aquells que prometen créixer més en diàmetre i dels que es preveu treure’n un major profit. És per això que només es poden els arbres de futur.

Alçades de poda

Hi ha tres alçades a les que es poden podar els arbres: 2,5 metres, 5 metres i 10 metres. L’alçada a la que es poda depèn de diversos factors, però sobretot de l’alçada de l’arbre sencer. Si l’arbre entre 5 i 6 metres d’alt, tan sols  es podrà podar fins una alçada de 2,5 metres. Quan l’arbre arriba a 12 metres es pot practicar una poda fins a 5 metres. Podar a 10 metres d’alçada només es planteja quan l’alçada total de l’arbre és superior a 20 metres. La poda a aquesta alçada normalment només es du a terme en el cas de coníferes molt productives.  En cas dels arbres de fulla caduca cal tenir en compte que només es podrà podar fins al 25% de l’alçada final esperada de l’arbre. Tot i que es poden repetir les podes en intervals molt curts.

whatsapp-image-2016-11-22-at-09-07-11

La seguretat al treball

És molt important tant pels arbres com per als nostres Socialforesters seguir algunes normes de seguretat. S’ha de procurar que el lloc on es treballa estigui net i endreçat. A més els treballadors de Social Forest  sempre fan servir màquines i eines que funcionen correctament i que disposen de les mesures de seguretat obligatòries.  Els treballadors sempre han de conèixer les màquines amb les que han de treballar i la correcta manera de fer-les servir. A més han d’estar en tot moment equipats amb els EPI’s obligatoris per treballar amb cada màquina.

Per treballar en alçada sempre han d’anar assegurats mitjançant un arnés i corda homologats per aquest tipus de treball. La zona de caiguda de branques ha d’estar en tot moment lliure de persones per evitar accidents. Per descomptat, només es poden podar arbres quan les condicions meteorològiques, de les eines i de constitució del treballador permetin una poda segura.

whatsapp-image-2016-11-22-at-09-07-02

Recent Posts

Leave a Comment