"El aprendizaje es experiencia, lo demás es información." Albert Einstein

Instal·lació de tanques cinegètiques

Home / / Instal·lació de tanques cinegètiques

En zones amb alt impacte de senglars és necessari protegir les plantacions amb tanques cinegètiques.

Most Recent Projects