"El aprendizaje es experiencia, lo demás es información." Albert Einstein

El potencial dels plans de gestió forestal està desaprofitat

Home / Gestió Forestal Sostenible / El potencial dels plans de gestió forestal està desaprofitat

L’Estratègia de la UE sobre biodiversitat, formulada per la Comissió en col·laboració amb els Estats membres al 2011, estableix l’objectiu global d’aturar la pèrdua de biodiversitat per a l’any 2020, amb 2010 com a base de referència, mitjançant sis objectius operatius i vint accions. L’Objectiu 3b és el que està més relacionat amb el sector forestal, ja que pretén “augmentar la contribució de la silvicultura al manteniment i millora de la biodiversitat“.

A l’octubre 2015 s’ha dut a terme la revisió intermèdia de l’estratègia i la conclusió general és que no hi ha hagut avenços significatius per complir l’objectiu general ni la majoria d’objectius específics. Així mateix, tampoc s’han desenvolupat avenços significatius per complir l’objectiu 3b pel que fa a silvicultura.

SocialForest_boscos_catalunya

Evolució de la superfície forestal a Catalunya

Video sobre l’evolució dels boscos a Catalunya i el seu aprofitament

 Segons paraules de la pròpia Comissió Europea: “La superfície forestal de la UE ha augmentat en comparació amb la base de referència sobre la biodiversitat de 2010. No obstant això, l’estat de conservació de les espècies i els hàbitats dels boscos previstos en la legislació de protecció de la naturalesa de la UE no mostra indicis rellevants de millora. Les dades del conjunt de la UE sobre la situació dels hàbitats forestals fora de la xarxa Natura 2000 són limitats. Els plans de gestió forestal o instruments equivalents poden exercir un important paper positiu a l’hora d’aconseguir l’objectiu, però el seu potencial segueix desaprofitat en gran mesura. “

S’han realitzat alguns avenços i la UE ha establert importants marcs normatius (p.ex. el nou Reglament d’espècies exòtiques invasores) i instruments externs de finançament (p.ex. el Natural Capital Financing Facility, el Biodiversity for Life), però l’èxit d’altres mesures depenen dels estats membres, de com integrin la biodiversitat en els fons estructurals i d’inversió europeus (entre ells en la Política Agrícola Comuna).

Des de Social Forest volíem compartir aquesta informació amb t@ts vosaltres i esperem que aquesta revisió serveixi per canviar i millorar la situació del sector forestal. Nosaltres estem desitjant aprofitar al màxim els avantatges dels plans de gestió forestal o instruments equivalents!

Més informació aquí.

Butlletí sobre Natura i biodiversitat, pàgs. 10-13.

Recent Posts

Leave a Comment