"El aprendizaje es experiencia, lo demás es información." Albert Einstein

SocialForest obté el reconeixement ‘d’Empresa Responsable de Barcelona’

Home / Sin categoría @ca / SocialForest obté el reconeixement ‘d’Empresa Responsable de Barcelona’

Durant el més d’abril s’ha acabat el programa ‘Empreses Responsables de Barcelona’,  Social Forest ha participat en les jornades i ha obtingut el reconeixement d’empresa responsable per part de l’entitat organitzadora, Barcelona Activa. Aquest reconeixement es fruit del compromís ambiental i social en el que es basa el nostre projecte empresarial. Les bones pràctiques es reconeixen dins del marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts en la Cimera de Rio+20 (2012).

 

Programa Empreses responsables de Barcelona

Des de Barcelona Activa, àrea de l’ajuntament amb la missió d’impulsar la política econòmica i el desenvolupament local de la ciutat, s’ha dut a terme el programa ‘Empreses responsables de Barcelona’, on es busca l’objectiu d’ajudar a les empreses a impulsar la Responsabilitat Social Empresarial (RSE). L’impuls de la RSE té com a objectiu estructurar els compromisos de les empreses amb la societat.

El programa va oferir a les empreses participants, 13 PIMES de diversos sectors de la ciutat, un procés d’acompanyament i consultoria individualitzada orientat a l’acció, a més de tallers conjunts, que van permetre compartir bones pràctiques i generar sinergies amb altres persones directives. La formació i suport tècnic ha estat facilitat per la consultora Vector5.

Reconeixement de Social Forest 

Social Forest ha obtingut el reconeixement d’Empresa Responsable de Barcelona ja que la nostra tasca contribueix a la transformació del model empresarial de la nostra ciutat cap a un model més just, igualitari i sostenible. Des de Social Forest apostem per la Responsabilitat Social Empresarial i Barcelona Activa reconeix aquest compromís laboral i l’ambiental amb una sèrie de bones pràctiques que duem a terme en el nostre projecte dia a dia.

El compromís laboral del nostre model empresarial es basa en una sèrie d’apostes: una relació propera amb l’equip de treball que fomentem a través de reunions periòdiques i flexibilitat horària buscant una conciliació de la vida laboral i personal de totes les persones treballadores. Afavorim la formació dels treballadors en l’àmbit laboral segons la funció de cada persona, potenciant així el seu perfil professional. Oferim nous reptes formatius als treballadors, com per exemple l’aprenentatge de la llengua alemanya i impulsem la capacitat personal del treballador o treballadora per a la seva autoformació i enriquiment a través de les tasques diàries de l’empresa. Per últim, el tracte entre totes les parts de l’empresa, és continuu i dinàmic i potenciem el sentit de pertinença a l’equip planificant espais comuns fora de l’àmbit estrictament professional.

D’altra banda, el compromís ambiental de la nostra empresa es basa en l’aplicació de criteris d’oficina verda* buscant un estalvi de recursos energètics i econòmics, una millora de la qualitat de vida al lloc de treball i l’implementació d’un model de coherència i responsabilitat amb els reptes ambientals. També fomentem i prioritzem l’ús del transport públic. Finalment la nostra activitat empresarial té com a punt clau l’aposta per la conservació de la diversitat i la cura ambiental.

Dins del programa d’Empreses Responsables també es va analitzar el compliment de SocialForest dels Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) que formen part de l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible i son un dels principals resultats de la Conferència de Rio +20 (2012). En breu us presentem els nostres resultats que ens estan demostrant que estem en el cami correcte fent un present i futur més sostenible.

Redactat per Anna Blasco

*Podeu consultar en aquest document la guia de l’oficina verda: http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/consum/guia_oficina_verda/guia_de_loficina_verda.pdf

 

 

Recent Posts

Leave a Comment