"El aprendizaje es experiencia, lo demás es información." Albert Einstein

Gestió forestal sostenible al Parc El Montnegre i el Corredor

Home / Sin categoría @ca / Gestió forestal sostenible al Parc El Montnegre i el Corredor

En els últims dies hem dut a terme una sèrie de treballs forestals a Montnegre i el Corredor dels quals us portem una mostra. Gens com a fotografies de l’abans i després per apreciar l’efecte d’una labor que en Socialforest afrontem des d’una aposta per la sostenibilitat i l’aprofitament de recursos. En les imatges podeu veure el abans i el després dels treballs de millora i estassada realitzats per SocialForest i promoguts per l’Associació de Propietaris Montnegre i el Corredor a la finca Can Mateu dins el Pla Marc de Gestió i Millora Forestal del Montnegre i el Corredor.

Treballs forestals a Montnegre

Treballs forestals a Montnegre. Abans

Treballs forestals a Montnegre

Treballs forestals a Montnegre. Després

Els objectius d’aquests treballs són consolidar la massa mixta de sureda i alzina amb pi pinyer per a l’aprofitament sostenible de suro i llenyes mitjançant aclarides de millora (tant la finca Can Mateu com la empresa SocialForest disposen de la certificació de gestió forestal sostenible PEFC), reduir  l’estrat arbustiu per afavorir la regeneració natural i el desenvolupament de l’estrat arbori i millorar l’accessibilitat per la prevenció d’incendis forestals.

Treballs forestals a Montnegre

Treballs forestals a Montnegre. Abans

Treballs forestals a Montnegre

Treballs forestals a Montnegre. Després

És fonamental per a una empresa de gestió forestal sostenible com SocialForest afrontar els treballs selvicoles des d’una perspectiva integradora en la qual mai hi ha un només objectiu sinó molts. Est és un dels trets que distingeix a Socialforest d’altres empreses de treballs selvicoles a Catalunya i la raó per la qual els nostres col·laboradors i clients confien en nosaltres.

Àlex Ralita. Responsable tècnic de Projectes

Recent Posts

Leave a Comment